Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4310/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc hỗ trợ, bồi thường khi bị Nhà nước thu hồi đất

Số hiệu: 4310/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4310/TCT-TS
V/v: hỗ trợ, bồi thường đất  khi bị Nhà nước thu hồi

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

Công ty phát triển kinh tế văn hóa miền núi (Modecltd)
Địa chỉ: Phòng 104 Khu tập thể Nam Đồng – Hà Nội
 

Trả lời công văn số 09/GĐĐH ngày 19/10/2005 của Công ty Phát triển kinh tế văn hóa miền núi (MODECLTD) về việc hỗ trợ, bồi thường khi bị Nhà nước thu hồi đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định Điều 6 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì: “Người bị Nhà nước thu hồi đất có đủ Điều kiện quy định tại Điều 8 của Nghị định này thì được bồi thường; trường hợp không đủ Điều kiện được bồi thường thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xem xét để hỗ trợ”.

Do đó, trường hợp do Công ty đã có quyết định giao đất từ năm 1992 nhưng năm 1992 thành phố có thông báo công ty không được xây dựng, đất giữ nguyên hiện trạng và đến năm 2005 thành phố Hà Nội có quyết định thu hồi đất của dự án nêu trên thì đề nghị Công ty liên hệ với UBND thành phố Hà Nội hoặc UBND quận Cầu Giấy để được giải quyết cụ thể về chính sách bồi thường hoặc hỗ trợ đất đối với Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Phát triển kinh tế văn hóa miền núi được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hà Nội;
- Vụ Chính sách thuế - BTC;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu: VT, TS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4310/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc hỗ trợ, bồi thường khi bị Nhà nước thu hồi đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.490

DMCA.com Protection Status
IP: 18.210.11.249