Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 43/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 84/2013/NĐ-CP và 188/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 43/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 07/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/BXD-QLN
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 84/2013/NĐ-CP và Nghị định số 188/2013/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 547/SXD-QLN&TTBĐS ngày 14/5/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/07/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc hướng dẫn Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014, trong đó đã có các nội dung theo đề nghị hướng dẫn của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1.1. Về giá bán đối với phần diện tích kinh doanh thương mại trong phạm vi 20% tổng diện tích đất ở của dự án phát triển nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%):

Nguyên tắc xác định giá bán, cho thuê các công trình kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3 và Điều 18 của Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng. Trong đó, đối với phần kinh doanh thương mại quy định tại Điểm l Khoản 1 Điều 12 Nghị định 188/2013/NĐ-CP (được xác định cụ thể trong dự án phát triển nhà ở xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt) thì chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý vận hành được bán, cho thuê, cho thuê mua đối với tất cả các đối tượng theo quy định của pháp luật về nhà ở theo giá thị trường để bù đắp chi phí đầu tư của dự án.

1.2. Về đề nghị hướng dẫn trình tự thủ tục bán nhà ở xã hội sau 05 năm theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội:

Tại Điều 24 của Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng đã có quy định: sau thời gian tối thiểu là 05 năm kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở xã hội theo Hợp đồng đã ký và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, người mua nhà ở xã hội được phép bán lại nhà ở xã hội cho người khác theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về dân sự; việc thu tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

1.3. Về trình tự, thủ tục chấp thuận dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội: được quy định cụ thể tại Điều 6, Điều 7 của Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng. Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu, triển khai.

2. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP thì giá bán nhà ở tái định cư được thực hiện theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của từng dự án, quy định của pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng và pháp luật về nhà ở, xây dựng. Theo đó, giá bán căn hộ chung cư tái định cư được xác định theo nguyên tắc tính đủ các chi phí, gồm: tiền sử dụng đất; chi phí đầu tư xây dựng nhà chung cư và lợi nhuận định mức tối đa 15%; kinh phí bảo trì phần sở hữu chung trong nhà chung cư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu, thực hiện bảo đảm các quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- L­ưu: VT, QLN (2b);

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 43/BXD-QLN ngày 07/07/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 84/2013/NĐ-CP và 188/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.832

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.234.191.202