Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 424/UBTVQH12 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Đức Kiên
Ngày ban hành: 20/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 424/UBTVQH12
V/v: Trả lời Công văn số 196/CP-KTN ngày 29/12/2010 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Chính phủ,

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận được Công văn số 196/CP-KTN ngày 29/12/2010 của Chính phủ về việc thực hiện các dự án đầu tư cấp bách trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 cấp tỉnh chưa được xét duyệt. Sau khi xem xét, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến như sau:

1. Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành thì không đủ cơ sở để Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết với nội dung Chính phủ kiến nghị. Việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch kế hoạch đã quy định trong Luật đất đai phải được thực hiện đúng trong thực tế.

2. Trong năm 2011, nếu có các dự án công trình cấp bách cần triển khai mà phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Thủ tướng Chính phủ giải quyết cụ thể và bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 để Quốc hội xem xét, phê duyệt tổng thể.

Năm 2011 là năm có sự chuyển tiếp giữa Quốc hội khóa XII và Quốc hội khóa XIII, căn cứ vào quỹ thời gian và các nhiệm vụ cụ thể của kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XII và kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XIII, việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất 10 năm (2011 - 2020) và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của cả nước sẽ đưa vào chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Chủ tịch QH (để báo cáo),
- Các PCT QH, Ủy viên UBTVQH,
- Thường trực Ủy ban Kinh tế,
- Thường trực Ủy ban Tài chính, ngân sách
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Văn phòng Chính phủ,
- Lưu: các Vụ: HC, KT.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 424/UBTVQH12 ngày 20/01/2011 trả lời Công văn 196/CP-KTN thực hiện dự án đầu tư cấp bách trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 cấp tỉnh chưa được xét duyệt do do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.137

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!