Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4067/UB-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 15/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4067/UB-ĐT
V/v thành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2001

 

Kính gởi:

- Thủ trưởng các sở-ban-ngành thành phố
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận-huyện

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố tại công văn số 11486/CV-QHKT ngày 17/10/2001 về việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ;

Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1- Đối với công tác quy hoạch sử dụng đất:

Giao Sở Địa chính-Nhà đất thành phố chủ trì, phối hợp cùng Kiến trúc sư trưởng thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Công chánh, Sở Tài chính-Vật giá, Viện Kinh tế bàn bạc thống nhất về nội dung, trình tự cũng như nội dung cụ thể của quy hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn thành phố.

2- Đối với công tác lập kế hoạch sử dụng đất các quận-huyện năm 2002 và các năm tiếp theo:

a) Sở Địa chính-Nhà đất thành phố có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Phòng quản lý đô thị, Phòng Địa chính, Phòng Kinh tế tổng hợp các quận-huyện thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm cấp quận-huyện theo quy định.

Giao Sở Địa chính Nhà đất tổ chức thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm các quận-huyện gồm: Sở Địa chính-Nhà đất (chủ trì) và các thành viên là đại diện Kiến trúc sư trưởng thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông công chánh, Sở Tài chính-Vật giá, Viện Kinh tế.

b) Uỷ ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban trực thuộc, các phường-xã trong địa bàn thực hiện tốt việc lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm; trước mặt triển khai nhanh lập kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 và phối hợp Sở Địa chính-Nhà đất tổ chức kiểm tra, giám sát việc lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của địa phương mình.

c) Kinh phí thực hiện kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của các quận-huyện được sử dụng từ nguồn chi ngân sách cấp quận-huyện.

3- Đối với công tác lập kế hoạch sử dụng đất toàn thành đến năm 2005:

a) Sở Địa chính- Nhà đất có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Phòng quản lý đô thị, Phòng Địa chính, Phòng Kinh tế tổng hợp các quận-huyện thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm cấp quận-huyện theo quy định.

Sở Địa chính-Nhà đất có trách nhiệm chuẩn bị nội dung thông báo đến các đối tượng liên quan trình Uỷ ban nhân dân ban hành và đề xuất thành phần Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất toàn thành đến năm 2005.

b) Uỷ ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, ban trực thuộc, các phường-xã trong địa bàn, phối hợp thực hiện tốt việc lập kế hoạch sử dụng đất đai toàn thành năm 2005 và phối hợp Sở Địa chính-Nhà đất tổ chức kiểm tra, giám sát việc lập kế hoạch sử dụng đất đai đến năm 2005 trên địa bàn mình quản lý.

c) Kinh phí thực hiện kế hoạch sử dụng đất đai toàn thành đến năm 2005 được sử dụng từ nguồn chi ngân sách thành phố.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4067/UB-ĐT ngày 15/11/2001 về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.586

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!