Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3968/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3968/TCT-TS
V/v: C/s thu tiền SDĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời Công văn số 1283/CT-THDT ngày 30/9/2005 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum hỏi về vướng mắc trong chính sách thu tiền sử dụng đất (SDĐ); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Trường hợp đất ở đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp phù hợp với quy hoạch thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 50 Luật đất đai năm 2003; khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không phải nộp tiền SDĐ trên toàn bộ diện tích đất hiện đang sử dụng, kể cả phần diện tích dôi ra do đo đạc lại.

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở từ ngày 15/10/1993 đến thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 và Điểm b, c, Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP trên toàn bộ diện tích đất hiện đang sử dụng, kể cả phần diện tích dôi ra do đo đạc lại.

- Trường hợp đất ở có vườn ao nằm trong khu dân cư, thì căn cứ vào các mốc thời gian đất được sử dụng để ở và hồ sơ địa chính hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất chó ghi nhận rõ ranh giới thừa đất ở hay ranh giới thừa đất chưa được xác định trong hồ sơ địa chính theo như quy định tại Điều 87 Luật đất đai năm 2003Điều 45 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai, để thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế, đề nghị Cục Thuế phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Kon Tum kiểm tra các hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất để thực hiện chính sách thu tiền SDĐ theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3968/TCT-TS ngày 03/11/2005 của Tổng cục Thuế về vướng mắc trong chính sách thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.365

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!