Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3968/BTNMT-TTr 2017 giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân hành chính đất đai

Số hiệu: 3968/BTNMT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành: 04/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3968/BTNMT-TTr
V/v thực hiện Quyết định 312/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính; Quốc phòng; Công an; Tư pháp; Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 07 tháng 02 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 312/QĐ- TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Đtổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý Cơ quan báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2016 (thời kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016) theo nội dung nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 312/QĐ-TTg nêu trên và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 08 tháng 8 năm 2017 theo địa chỉ: Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, kèm theo file báo cáo qua hộp thư điện tử: phongtiepdan@monre.gov.vn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan quan tâm, phối hợp thc hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VT, TTr, HS (L).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3968/BTNMT-TTr ngày 04/08/2017 về thực hiện Quyết định 312/QĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


772

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!