Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3782/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 16/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3782/BNN-KH
V/v phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ là cơ sở đào tạo công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ sở chính của Trường đóng tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện phương án sắp xếp nhà đất của các cơ quan thuộc Bộ tại thành phố Hà Nội, trong đó có Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ.

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể mặt bằng đã được phê duyệt tại Quyết định số 1092/QĐ/BNN-XD ngày 20/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng và hiện trạng sử dụng đất, Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ theo hướng sau:

- Tiếp tục giữ lại sử dụng khu trụ sở và các cơ sở đào tạo để phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường.

- Chuyển giao khu tập thể cán bộ, công nhân viên đủ điều kiện thực hiện theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính quyền địa phương quản lý để giải quyết chính sách về nhà ở, đất ở theo quy định hiện hành.

Trong khi chờ hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý tổng thể các cơ sở nhà, đất của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tạo điều kiện cho Trường được làm các thủ tục cần thiết để ổn định khu đất trụ sở và các cơ sở đào tạo; chuyển giao khu tập thể cán bộ, công nhân viên đủ điều kiện về cho chính quyền địa phương quản lý để giải quyết chính sách về nhà ở, đất ở theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm, giúp đỡ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Cục QL công sản);
- Trường CĐ NN&PTNT Bắc Bộ;
- Lưu: VT, KH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3782/BNN-KH ngày 16/11/2010 về phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất Trường Cao đẳng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.792

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!