Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3624/UB-NN về việc hành lang an toàn công trình khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3624/UB-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 25/09/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3624/UB-NN 
V/v hành lang an toàn công trình khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25/9/1997

 

Kính gởi :

- Sở Địa chính thành phố
- Sở Nông nghiệp và PTNT. TP
- Sở Giao thông công chánh
- Ủy ban nhân dân Quận, Huyện.

 

Theo văn bản báo cáo số 697/ĐC-ĐK-ĐGĐ ngày 28/8/1997 của Sở Địa chính giải trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp thuộc địa bàn các quận và đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 851/CV-NN ngày 9/9/1997 về việc thực hiện Pháp lệnh khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, khi cấp quyền sử dụng đất ; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành và quận huyện như sau :

1. Sở Địa chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông công chánh, các cơ quan chủ quản công trình và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có đất nông nghiệp để xác định ranh giới và quy định việc sử dụng đất trong hành lang an toàn công trình theo các yêu cầu kỹ thuật, quản lý, bảo vệ công trình, thực hiện đúng quy định Nhà nước (Luật Đất đai, các Pháp lệnh Nhà nước, Nghị định Chính phủ và quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành) khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .

2. Sở Địa chính làm việc với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, ngành liên quan để rà soát lại và bổ sung về hành lang an toàn công trình trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây đã cấp cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

3. Diện tích đất nằm trong hành lang an toàn công trình cần được ghi chú rõ trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ./.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3624/UB-NN về việc hành lang an toàn công trình khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


984
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16