Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 34/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 25/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 72/CV-CEO ngày 15/3/2011 của Công ty cổ phần đầu tư C.E.O.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư C.E.O

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 72/CV-CEO ngày 15/3/2011 của Công ty cổ phần đầu tư C.E.O đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện một số quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, theo quy định của pháp luật nhà ở và pháp luật kinh doanh bất động sản thì chủ đầu tư vừa phải thông báo công khai tại sàn giao dịch bất động sản và trên phương tiện thông tin đại chúng các thông tin về nhà ở cần đưa vào giao dịch mua bán, vừa phải thông báo cho Sở Xây dựng nơi có bất động sản biết trước khi ký kết hợp đồng mua bán nhà ở. Quy định này nhằm mục đích công khai và minh bạch các thông tin liên quan đến bất động sản, từ đó giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và hạn chế được các rủi do cho người dân, đồng thời để cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo dõi và kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh, mua bán nhà ở giữa chủ đầu tư và khách hàng.

2. Nghị định số 71/2010/NĐ-CP chỉ quy định yêu cầu chủ đầu tư phải có văn bản thông báo về việc bán nhà ở cho Sở Xây dựng nơi có bất động sản biết trước khi ký hợp đồng mua bán chứ không yêu cầu phải có sự đồng ý hay chấp thuận của Sở Xây dựng thì chủ đầu tư mới được thực hiện giao dịch mua bán nhà ở. Vì vậy, quy định này không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính như ý kiến của Công ty.

Nội dung văn bản thông báo cho Sở Xây dựng được quy định tại điểm e khoản 3 Điều 9 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể tại khoản 11 Điều 8 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.

Đề nghị Công ty cổ phần đầu tư C.E.O thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/cáo);
- Lưu: VP, Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỞNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 34/BXD-QLN ngày 25/04/2011 về Trả lời công văn 72/CV-CEO do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.714

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198