Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3317/CV-UB-QLĐT về chi phí cho công tác kê khai đăng ký nhà, đất theo Quyết định số 3376/QĐ-UB-QLĐT do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3317/CV-UB-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 14/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3317/CV-UB-QLĐT
Về chi phí cho công tác kê khai đăng ký nhà, đất theo Quyết định số 3376/QĐ-UB-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 1999

 

Kính gửi:

- Sở Địa chính – Nhà đất thành phố
- Sở Tài chính - Vật giá thành phố
- Ủy ban nhân dân các Quận - Huyện

 

Xét tờ trình của Ban chỉ đạo thành phố về chính sách nhà ở đất ở số 8886/DT-BCĐ ngày 03 tháng 7 năm 1999, về dự trù kinh phí kê khai đăng ký nhà, đất theo Quyết định số 3376/QĐ-UB-QLĐT ngày 11 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố và ý kiến của Sở Tài chính – Vật giá thành phố tại Công văn số 1874/TCVG-HCSN ngày 15 tháng 7 năm 1999, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau :

1. Duyệt chi kinh phí với số tiền là 13,409 tỷ (mười ba tỷ bốn trăm lẻ chín triệu đồng) cho công tác kê khai đăng ký nhà, đất theo Quyết định số 3376/QĐ-UB-QLĐT của Ủy ban nhân dân thành phố từ nguồn tiền bán nhà thuộc quyền sở hữu Nhà nước, trong đó :

1.1. Cấp qua Sở Địa chính – Nhà đất thành phố : 3,211 tỷ đồng ;

1.2. Cấp về ngân sách quận – huyện : 10,198 tỷ đồng.

2. Giao Sở Địa chính - Nhà đất thành phố hướng dẫn các Quận – Huyện lập dự toán, kiểm tra và duyệt dự toán kinh phí cho từng Quận – Huyện.

3. Giao Sở Tài chính – Vật giá thành phố căn cứ mức kinh phí do Sở Địa chính - Nhà đất thành phố phân bổ, có kế hoạch cấp phát kịp thời phục vụ cho công tác kê khai đăng ký cho các đơn vị, kiểm tra và quyết toán đúng theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các Quận – Huyện lập dự trù kinh phí, kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc thu – chi, thực hiện quyết toán đúng quy định hiện hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3317/CV-UB-QLĐT ngày 14/08/1999 về chi phí cho công tác kê khai đăng ký nhà, đất theo Quyết định số 3376/QĐ-UB-QLĐT do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.427

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.77
server250