Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3315/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3315/TCT-TS
V/v: thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 279/UBND ngày 25/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về thu tiền sử dụng đất đối với việc hợp pháp hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại 3 khu vực (Khu bà Phạm Thị Nữ, Khu 742, Khu dân sinh Phường III) của thị xã Tây Ninh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 2, công văn số 723 TC/TCT ngày 19/1/2005 của Bộ Tài chính về giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước 1/1/2005: “Đối với các trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện kê khai, nộp các khoản thu liên quan đến nhà, đất trước ngày 1/1/2005 mà chưa thông báo nộp tiền thì thực hiện theo nguyên tắc: cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất tại thời điểm nào thì phải áp dụng chính sách thu và giá tính thu các khoản phải nộp theo quy định pháp luật tương ứng tại thời điểm đó (thời điểm có hiệu lực thi hành của pháp luật đó)…” và “Thời hạn thực hiện nộp các khoản thu liên quan đến nhà, đất theo giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định áp dụng tại thời điểm nộp hồ sơ trước ngày 01/01/2005… chỉ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2005…”.

Do đó, hộ gia đình, cá nhân đã có quyết định hoặc thông báo giao đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc thực tế đang sử dụng đất tại 3 Khu vực nêu trên và đã cung cấp đủ hồ sơ cho Chi cục Thuế thị xã Tây Ninh trước ngày 01/01/2005 thì tính, thu tiền sử dụng đất như sau:

- Các hồ sơ tiếp nhận trước ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực thi hành (24/12/2004) thì tính thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. Giá đất tính tiền sử dụng đất là giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định áp dụng tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

- Các hồ sơ tiếp nhận từ ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (24/12/2004) đến hết ngày 31/12/2004 thì tính thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và giá đất tính tiền sử dụng đất là giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định áp dụng tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp nộp hồ sơ kê khai, nộp tiền sử dụng đất sau ngày 31/12/2004 thì tính và thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và áp dụng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định theo khung giá đất của Chính phủ quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Tây Ninh thực hiện tính, thu tiền sử dụng đất theo hướng dẫn của Bộ Tài chính nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
- Chi cục Thuế thị xã Tây Ninh;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy KhươngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3315/TCT-TS ngày 26/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.570

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!