Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 33/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 25/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 107/CV-SXD ngày 29/3/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 107/CV-SXD ngày 29/3/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn giải quyết vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Luật Nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở thì việc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở phải tuân thủ quy định của Nghị định này và pháp luật về đất đai. Theo đó, khi đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thì ngoài việc phải chấp hành quy định về trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, địa phương còn phải chấp hành các quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP như: quy định về điều kiện của chủ đầu tư tham gia đấu giá, trình tự, thủ tục thực hiện dự án nhà ở, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở…

Như vậy, nếu địa phương thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở tại khu vực thành phố, thị xã hoặc tại khu đô thị mới được quy hoạch thành thành phố, thị xã thì phải tuân thủ quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án nêu tại Điều 12 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và tổ chức trúng đấu giá phải chấp hành các quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư nêu tại Điều 15, Điều 16 của Nghị định này (không được đấu giá để chia lô bán nền cho người dân tự bỏ vốn xây dựng nhà ở). Đối với những khu vực khác thì địa phương có thể thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để người dân tự bỏ vốn xây dựng nhà ở theo quy hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/cáo);
- Lưu: VP, Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỞNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 33/BXD-QLN ngày 25/04/2011 về trả lời Công văn 107/CV-SXD sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.880

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196