Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3160/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3160/TCT-TS
V/v:miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển từ thuê đất sang giaođất có thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của một số Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đối với trường hợp chuyển từ thuê đất sang giao đất (kể cả trường hợp thuê đất để thực hiện dự án theo pháp luật khuyến khích đầu tư trong nước, sau đó chuyển sang hình thức giao đất theo qui định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. Vấn đề này Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ qui định tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 cua Chính phủ thì nguyên tắc miễn, giảm thu tiền sử dụng đất không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất qui định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP đối với đất sử dụng cho các dự án đầu tư theo pháp luật khuyến khích đầu tư trong nước nếu là trường hợp đất đó chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất được thực hiện theo qui định tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên. Vì vậy, không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, kể cả với các trường hợp được thuê đất trước đây để thực hiện dự án đầu tư theo pháp luật khuyến khích đầu tư trong nước nay chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao có thu tiền sử đất để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh theo đúng qui định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
(để biết và đề nghị chi đạo thực hiện);
- Lưu: VT ,TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3160/TCT-TS ngày 13/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.713

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!