Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 31/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 18/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/BXD-QLN
V/v: Trả lời Công ty Luật LOGOS về giá dịch vụ nhà chung cư

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty Luật LOGOS tại thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Văn bản số 01/2011/CV-LOGOS ngày 25/02/2011 của Công ty Luật LOGOS tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn vấn đề có liên quan về giá dịch vụ nhà chung cư, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về quy định chủ sở hữu và người sử dụng đóng góp kinh phí quản lý vận hành

Tại khoản 2, Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 8/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng quy định chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư có nghĩa vụ đóng góp kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư. Theo đó, chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ hoặc phần sở hữu riêng trong nhà chung cư (kể cả khu nhà ở và khu thương mại trong nhà chung cư) đều phải đóng góp kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư.

2. Về việc xác định giá dịch vụ nhà chung cư

Tại Điều 4 của Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn cách xác định giá dịch vụ nhà chung cư, trong đó nêu rõ hệ số K2 222là hệ số phân bổ giá dịch vụ nhà chung cư đối với những diện tích sàn sử dụng ngoài mục đích ở như văn phòng, thương mại.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty Luật LOGOS tại thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/cáo);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 31/BXD-QLN ngày 18/04/2011 trả lời Công ty Luật LOGOS về giá dịch vụ nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.826
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84