Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 31/BXD-QLN về việc trả lời Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 31/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 03/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 31/BXD-QLN
V/v: Trả lời Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng

Ngày 04/3/2008, Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng có Công văn số 157/08/PMH-PV đề nghị Bộ Xây hướng dẫn về vấn đề liên quan đến quản lý kinh phí bảo trì khu phố. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định về vấn đề thu và quản lý kinh phí bảo trì khu phố. Tuy nhiên, Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở có quy định về việc thu và quản lý bảo trì nhà chung cư. Để hướng dẫn thực hiện quy định của Luật Nhà ở có liên quan đến bảo trì nhà chung cư, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, soạn thảo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư theo hướng sẽ quy định cụ thể các vấn đề về thu kinh phí, về trách nhiệm của đơn vị được giao quản lý và sử dụng nguồn kinh phí này để phục vụ cho công tác bảo trì nhà chung cư.

Bộ Xây dựng trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận
:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 31/BXD-QLN về việc trả lời Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.347
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127