Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3077/UB-NĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Huấn
Ngày ban hành: 26/06/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3077/UB-NĐ
V/v xử lý nhà mua trả góp trước ngày 30/4/1975

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 1992

 

Kính gởi :

- Sở Nhà đất thành phố
- Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện

 

Theo báo cáo của Sở Nhà đất thành phố, tình hình xử lý mua nhà trả góp trước ngày 30/4/1975 còn tồn đọng khá nhiều, có một số trường hợp đã được giải quyết nhưng chưa thống nhứt và đúng quy định Nhà nước ;

Căn cứ các chánh sách và quy định hiện hành của Nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thống nhất thực hiện xử lý nhà mua trả góp trước ngày 30/4/1975 như sau :

1/ Đối với các loại nhà (chung cư, cư xá) xây dựng nhà trả góp của ngụy quân, ngụy quyền và các tổ chức phản động phải được xử lý theo quyết định số 111/CP ngày 14/4/1977 và quyết định số 305/CP ngày 17/11/1977 của Hội đồng Chánh phủ, do đó, không đặt vấn đề tái xác nhận chủ quyền cũng như tiếp tục trả góp để được công nhận chủ quyền, chỉ cần lập các thủ tục quản lý Nhà nước để người mua nhà trả góp hoặc thân nhân (có cùng hộ khẩu) được ở nhưng phải ký hợp đồng thuê nhà với ngành nhà đất thành phố.

2/ Đối với các loại nhà xây dựng bán trả góp khác, được tiếp tục xử lý như sau :

- Căn cứ hợp đồng mua nhà trả góp, số tiền mà người mua chưa trả hết được tiếp tục trả phần tiền còn lại nhiều lần để được xác lập chủ quyền nhà. Phần tiền phải trả được tính ở thời điểm hợp đồng mới và theo thời giá hiện hành.

- Sau khi người mua nhà trả góp được cấp chủ quyền nhà, được quyền định đoạt theo quy định của nhà nước.

3/ Sở Nhà đất thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ nội dung văn bản này rà soát lại những việc làm trước để điều chỉnh lại cho đúng quy định.

 

 

Nơi nhận :
-Như trên
-TT/TU
-TT/HĐND/TP
-TTUB (CT,PCT/TT), UVUBND/NĐ
-Cty quản lý KD Nhà
-VPUB (PVP/CN, NĐ)
- Lưu M. 35b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Văn Huấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3077/UB-NĐ ngày 26/06/1992 về việc xử lý nhà mua trả góp trước ngày 30/4/1975 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.443

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167