Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3022/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung chính sách thay thế Chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thuộc đối tượng của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu: 3022/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 07/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3022/VPCP-ĐP
V/v: Bổ sung chính sách thay thế Chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thuộc đối tượng của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Tờ trình số 1061/TTr-BNN-HTX ngày 03 tháng 5 năm 2006) về việc bổ sung một số chính sách thay thế chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thuộc đối tượng của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 đối với các địa phương không còn quỹ đất sản xuất nông, lâm nghiệp và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 2389/BKH-KTNN ngày 10 tháng 4 năm 2006), Tài chính (tại Công văn số 3878/BTC-NSNN ngày 27 tháng 3 năm 2006), Lao động – Thương binh và Xã hội (tại Công văn số 939/LĐTBXH-BTXH ngày 22 tháng 3 năm 2006), Tư pháp (tại Công văn số 682/TP-PLDSKT ngày 22 tháng 3 năm 2006), Ủy ban Dân tộc (tại Công văn số 210/UBDT-CSDT ngày 20 tháng 3 năm 2006), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Để có cơ sở đề xuất đầy đủ hơn về việc bổ sung chính sách thay thế Chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thuộc đối tượng của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ ở các địa phương không còn quỹ đất sản xuất nông, lâm nghiệp, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì sơ kết, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thuộc đối tượng Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong quý III năm 2006.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành và các địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các phó thủ tướng cp;
- Các bộ: kế hoạch và đầu tư, tài chính, lao động – thương binh và xã hội, tài nguyên và môi trường.
- Ủy ban dân tộc;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các vụ TH, KTTH, NN, VX, IV và TTBC;
- Lưu: VT, ĐP (5), CNG (100).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3022/VPCP-ĐP ngày 07/06/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung chính sách thay thế Chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thuộc đối tượng của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.804

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server250