Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2880/BXD-PTĐT chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng tự xây dựng nhà ở Nha Trang 2015

Số hiệu: 2880/BXD-PTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 08/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2880/BXD-PTĐT
V/v chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị An Bình Tân, TP Nha Trang

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 7216/UBND-XDNĐ ngày 26/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc lấy ý kiến thống nhất về chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết được duyệt đối với dự án Khu đô thị An Bình Tân, thành phố Nha Trang và hồ sơ dự án. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Căn cứ công văn số 7216/UBND-XDNĐ ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025 (Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ), Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án Khu đô thị An Bình Tân (công văn số 995/UBND-XDNĐ ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa; các Quyết định số: 13/QĐ-UBND ngày 03/01/2014, số 1382/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa), bản vẽ mặt bằng thi công hạ tầng kỹ thuật - dự án khu đô thị An Bình Tân có xác nhận của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa kèm theo công văn số 7216/UBND-XDNĐ ngày 26/10/2015 và hồ sơ dự án kèm theo.

Bộ Xây dựng thống nhất về việc cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với khu vực 1 (khoảng 22,3ha) và khu vực 2 (khoảng 11,5 ha); không cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất mặt tiền tuyến đường: đường số 1 (mặt cắt ngang rộng 30m), đường B2, B3 (mặt cắt ngang rộng 20,5m), đường dọc kênh Quán Trường (mặt cắt ngang rộng 40m), đường A1 (mặt cắt ngang rộng 27m); đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị và mẫu nhà ở đối với toàn bộ dự án, đặc biệt tại các tuyến đường tiếp giáp xung quanh các khu vực công cộng BX-02, CX-11, CX-10, GD-04, CT-02, CT-03.

Đối với khu vực 3 (khoảng 9,35ha) và khu vực 4 (khoảng 28,54ha): đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chưa xem xét tại thời điểm này do chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng; đồng thời chỉ đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa có báo cáo để Bộ Xây dựng tiếp tục xem xét, cho ý kiến sau khi đã đầu tư hạ tầng đối với 2 khu vực này.

2. Khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất phải được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

3. Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV, các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan và ý kiến nêu tại công văn này để xem xét quyết định theo thẩm quyền khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở sau khi bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định (thiết kế đô thị, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết của dự án); chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt; tổ chức rà soát quy hoạch phân khu của khu vực này, đảm bảo khu vực dự án cùng với các khu vực xung quanh đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ công cộng, được đầu tư xây dựng và kết nối đồng bộ.

4. Việc ban hành công văn số 995/UBND-XDNĐ ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh chia lô) của dự án là chưa đúng trình tự thủ tục về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết. Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Xây dựng lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án theo quy định để phê duyệt bằng quyết định thay cho việc ban hành công văn như đã nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu:VT, Cục PTĐT (6b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thị Mỹ Linh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2880/BXD-PTĐT ngày 08/12/2015 về chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị An Bình Tân, thành phố Nha Trang do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.951

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!