Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2770/BTP-ĐKGDBĐ năm 2016 thực hiện Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 2770/BTP-ĐKGDBĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2770/BTP-ĐKGDBĐ
V/v trin khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dng đất, tài sản gắn liền với đất

Hà Ni, ngày 18 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 23/6/2016, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là Thông tư liên tịch s 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT). Thông tư liên tịch nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 8 năm 2016. Đ việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT có hiệu quả, góp phần tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý y ban trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của mình, thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, giới thiệu các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, trong đó bao gồm nội dung của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT cho đối tượng là Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh, các tổ chức tín dụng, các tổ chức hành nghề công chứng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cá nhân, t chức khác có liên quan.

2. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời hướng dẫn Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường để đăng trên website của Sở về việc chủ đu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai sau khi Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai của chủ đầu tư.

3. Chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ tổ chức họp giao ban với các Sở, ngành có liên quan và các đối tượng chịu sự Điều chỉnh trực tiếp của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT để kịp thời phát hiện, tổng hợp, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

4. Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT , nếu có khó khăn, vướng mắc cần được hướng dẫn thì đề nghị Quý Ủy ban phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường để được nghiên cứu, giải quyết.

Trên đây là một số nội dung cần thực hiện nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các quy định của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT , Bộ Tư pháp đề nghị Quý y ban quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để biết);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để biết);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (đ
thực hiện);
- Lưu: VT, Cục ĐKQGGDBĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
T
rần Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2770/BTP-ĐKGDBĐ năm 2016 thực hiện Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.066
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31