Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2715/BTC-QLCS năm 2019 sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2715/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 11/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2715/BTC-QLCS
V/v sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát việc sp xếp, quản lý các cơ sở nhà, đất do Bộ quản lý; cụ thể như sau:

I. Đối với các cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý:

1. Đối với 35 cơ sở nhà, đất giữ lại tiếp tục sử dụng:

Thực hiện Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc Sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các địa phương (Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bắc Giang, Đà Nng); Bộ Tài chính đã có ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 35 cơ sở nhà, đất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương (Chi tiết 6 Công văn/ 01 Quyết định phê duyệt của Bộ Tài chính - đính kèm); trong đó, thống nhất phương án Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giữ lại tiếp tục sử dụng đối với 35 cơ sở nhà, đất.

Theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, đối với các cơ sở nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án giữ lại tiếp tục sử dụng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải ra Quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng đi với các cơ sở nhà, đất này; chỉ đạo các đơn vị trực tiếp sử dụng nhà, đất liên hệ với cơ quan chức năng tại địa phương hoàn thiện hồ sơ pháp lý; quản lý, sử dụng theo quy định. Ngoài ra, đối với một số cơ sở nhà, đất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngoài việc thực hiện theo quy định chung, còn phải thực hiện các nội dung khác theo văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Vì vậy, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo một số nội dung như sau:

- Việc ra Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giữ lại tiếp tục sử dụng đối với 35 cơ sở nhà, đất theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tình hình và kết quả hoàn thiện hồ sơ pháp lý của 35 cơ sở nhà, đất.

- Hiện trạng quản lý, sử dụng đối với tng cơ sở nhà, đất tại thời điểm hiện tại.

- Tình hình bố trí sử dụng cơ sở nhà, đất tại số 35 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Tình hình thực hiện thu hồi phần diện tích Tạp chí thị trường giá cả đang sử dụng để bàn giao cho Tổng cục dạy nghề tại cơ sở nhà, đất s 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Tình hình thực hiện việc chấm dứt việc sử dụng sai mục đích (bố trí cho gia đình Ông Hoàng Văn Cúc ở trong khuôn viên bệnh viện) tại cơ sở nhà, đất số 95 đường Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nng.

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai (nộp tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất theo quy định) đối với Công ty cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại.

2. Đối với 07 cơ sở nhà, đất phê duyệt theo phương án hỗn hp

a) 01 cơ sở nhà, đất cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án giữ lại một phần diện tích, thu hồi và sử dụng đúng mục đích

Cơ sở nhà, đất tại số 139 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội do Cục Người có công quản lý, sử dụng; Bộ Tài chính đã có ý kiến tại Công văn số 2171/BTC-QLCS ngày 02/11/2011.

Ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 749/QĐ-BTC về việc thu hồi cơ sở nhà, đất số 139 Nguyễn Thái Hc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao cho Bộ Tư pháp quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc.

b) 02 cơ sở nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án giữ lại một phần diện tích, di dời để thực hiện dự án đầu tư được cấp có thm quyền phê duyệt, di dời ra khỏi khuôn viên để sử dụng đúng mục đích

(1) Cơ sở nhà, đất tại xã Thụy An, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội do Cục Người có công quản lý, sử dụng; Bộ Tài chính đã có ý kiến tại Công văn số 2171/BTC-QLCS ngày 02/11/2011.

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo: tình hình thực hiện việc di dời để thực hiện dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định đối với diện tích đã bố trí làm nhà ở cho 13 hộ gia đình (khoảng 3.700 m2) tại xã Thụy An, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

(2) Cơ sở nhà, đất tại Khối 7C, t 58 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội do Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ sử dụng; Bộ Tài chính đã có ý kiến tại Công văn số 2171/BTC-QLCS ngày 02/11/2011.

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo: tình hình thực hiện di dời các hộ gia đình đã bố trí sai mục đích (Khu ký túc xá sinh viên (02 đơn nguyên B5, B6) trên diện tích khoảng 150 m2 có bố trí làm nhà ở cho 13 hộ gia đình của trạm đưa đón xuất khẩu lao động - Cục Quản lý lao động ngoài nước từ năm 1980 đến nay (01 hộ có thông báo phân nhà ở, còn lại không có giy tờ phân nhà) và 07 căn hộ sử dụng làm nhà công vụ cho giáo viên của trường) ra khỏi khuôn viên để sử dụng đúng mục đích, theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

c) 04 cơ sở nhà, đất đề nghị chấm dứt việc cho thuê và thực hiện phương án di dời các hộ gia đình để sử dụng đúng mục đích

Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án xử lý tại Quyết định số 2982/QĐ- BTC ngày 01/9/2006 đối với 04 cơ sở nhà, đất sau:

(1) Phần diện tích bố trí cho cán bộ độc thân ở tạm khoảng 30 m2 tại cơ sở nhà, đất số 38 Tú Xương, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

(2) Phần diện tích cho thuê lại phần 1 và phần 3 với diện tích cho thuê khoảng 1.385 m2 tại cơ sở nhà đất số 70 đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

(3) Di dời và bố trí tái định cư cho 09 hộ gia đình, con liệt sỹ vào phần diện tích đất 414 m2 tại một góc của khuôn viên 100/9 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh theo Công văn số 549/UB-ĐT ngày 25/1/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện di dời 01 hộ dân lấn chiếm dụng ra khỏi khuôn viên đất.

(4) Di dời 01 hộ gia đình đang ở tại cơ sở nhà, đất số 502 đường Đỗ Xuân Hợp và mặt tiền đường số 01 phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh; phần diện tích khoảng 600 m2 - phần 1.

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo: tình hình thực hiện việc chấm dứt việc cho thuê và thực hiện phương án di dời các hộ gia đình (đã bố trí làm nhà ở) để sử dụng đúng mục đích theo quy hoạch của thành phố Hồ Chí Minh đối với 04 cơ sở nhà, đất trên.

3. Đối với 08 cơ sở nhà, đất được phê duyệt phương án chuyển giao cho địa phương quản lý, xử lý theo quy định

a) Đối với 05 cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố Hà Nội Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án chuyển giao cho thành phố Hà Nội quản lý, sử dụng theo quy hoạch của thành phố tại Công văn số 2171/BTC-QLCS ngày 18/2/2011 đối với 05 cơ sở nhà, đất tại Khu nhà trẻ mẫu giáo: tổ 23, phưng Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây; Khu nhà tập thể CBCNV tại tổ 23, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây; Khu bể thải tại tổ 25, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây; Khu trạm bơm tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây; Trạm tiếp đón thương binh tại phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây do Trung tâm kỹ thuật chỉnh hình phục hồi chức năng quản lý, sử dụng đã được.

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo: việc thực hiện bàn giao đối với 05 cơ sở nhà, đất trên theo quy định.

b) Đối với 03 cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án chuyển giao cho thành phố Hồ Chí Minh quản lý, sử dụng theo quy hoạch của thành phố tại Quyết định số 2982/QĐ-BTC ngày 01/9/2006 đối với 03 cơ sở nhà, đất tại: Phần 4 - khối nhà 5 tầng có diện tích đất khoảng 564 m2 đang b trí cho các hộ gia đình đang ở tại cơ sở nhà, đất số 70 đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3 của Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh; Phần 1 - diện tích đất khoảng 5.231 m2 đã bố trí cho 47/55 hộ gia đình làm nhà ở tại cơ sở nhà, đất số 1A Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình của Trung tâm chỉnh hình và phục hi chức năng trẻ tàn tật vận động; Phần 1 (diện tích khoảng 5.280 m2) - phần diện tích đã được cấp giy chứng nhận quyn sở hữu nhà ở và quyn sử dụng đất ở cho các hộ cán bộ công nhân viên tại cơ sở nhà, đất số 1018 đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 của Trường Trung học Lao động - Xã hội.

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo: việc thực hiện bàn giao đối với 03 cơ sở nhà, đất trên theo quy định.

4. Đối với 01 cơ sở nhà, đất tạm thời chưa xử lý

Cơ sở nhà, đất tại số 41 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm; Bộ Tài chính đã có ý kiến về phương án sắp xếp lại xử lý nhà, đất tại Công văn số 2171/BTC-QLCS ngày 18/2/2011.

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo: tình hình thực hiện việc chuyển giao 400 m2 đất hiện đang sử dụng làm trụ sở làm việc của Cục Quản lý lao động nước ngoài về để trực tiếp quản lý, sử dụng.

II. Đối với các s nhà, đất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa gửi phương án sắp xếp lại, xử lý về Bộ Tài chính để phê duyệt hoặc o cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, thực hiện kê khai, báo cáo cấp có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (nếu có) gửi Bộ Tài chính để xem xét, phê duyệt hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi về Bộ Tài chính trước ngày 22/3/2019 để xem xét, phối hợp xử lý theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh, thành phố: HN, HCM, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bắc Giang, Đà Nẵng;
- Vụ PC;
- Cục TCDN;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2715/BTC-QLCS năm 2019 sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


460

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35