Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2629/VPCP-NN năm 2017 xây dựng Đề án “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2629/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 21/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2629/VPCP-NN
V/v xây dựng Đề án “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, TĐC để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư”

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 114/BC-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016) và ý kiến của các Bộ: Xây dựng (Công văn số 333/BXD-QLN ngày 24 tháng 02 năm 2017), Tài chính (Công văn số 2165/BTC-QLCS ngày 20 tháng 02 năm 2017), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 1370/BNN-KTHT ngày 14 tháng 02 năm 2017), Nội vụ (Công văn số 652/BNV-PC ngày 13 tháng 02 năm 2017), Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 466/LĐTBXH-PC ngày 15 tháng 02 năm 2017), Giao thông vận tải (Công văn số 1359/BGTVT-CQLXD ngày 13 tháng 02 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1939/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 24 tháng 02 năm 2017), Tư pháp (Công văn số 603/BTP-PLDSKT ngày 27 tháng 2 năm 2017), Thanh tra Chính phủ (Công văn số 338/TTCP-V.I ngày 21 tháng 02 năm 2017) về Đề án “Hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ nêu tại các công văn trên; hoàn thiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: XD, TC, NN&PTNT, TP, NV, LĐTBXH, GTVT, KHĐT;
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN; TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, PL, KTTH, ĐMDN, V.I;
- Lưu: VT, NN (3b). THUY

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2629/VPCP-NN năm 2017 xây dựng Đề án “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


233
DMCA.com Protection Status

IP: 54.224.150.24