Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2550/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 11/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2550/UBND-KT
V/v hệ số điều chỉnh giá đất quý II năm 2014 để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
-
Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Ủ
y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

 

y ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 1523/TTrLN-STC-QLCS ngày 25/03/2014 của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế về hệ số điều chỉnh giá đất quý II năm 2014 làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất đối với các trường hp áp dụng hệ số theo quy định tại Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận đề nghị của Liên ngành tại Tờ trình số 1523/TTrLN-STC-QLCS ngày 25/03/2014 về hệ số điều chỉnh giá đất quý II năm 2014 đối với các trường hợp áp dụng hệ số quy định tại Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND Thành phố, như sau:

- Đối với 4 quận nội thành cũ (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa): Hệ số điều chỉnh K = 1,65

- Đối với các quận còn lại: Hệ số điều chỉnh K = 1,25

- Đối với các xã giáp ranh, thị trấn; các phường của thị xã Sơn Tây: Hệ số điều chỉnh K = 1,10

- Đối với các xã còn lại của các huyện, thị xã: Hệ số điều chỉnh K = 1.

Đối với giá đất nông nghiệp làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất theo quy định, hệ số điều chỉnh K = 1.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Tài nguyên Môi trường, Cục Thuế căn cứ các quy định hiện hành và hệ số điều chỉnh nêu trên, tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- Thường trực HĐND TP; (để b/c)
- PCT: Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Văn Sửu;
- CVP, PCVP: Lý Văn Giao, Phạm Chí Công;
- TH, TNMT, KT;
- Lưu: VT, KT (Hùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2550/UBND-KT hệ số điều chỉnh giá đất quý II ngày 11/04/2014 để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.003

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72