Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 254/UBND-VP5 năm 2015 thực hiện đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc, cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh Nam Định

Số hiệu: 254/UBND-VP5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Bùi Đức Long
Ngày ban hành: 11/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/UBND-VPS
V/v: thực hiện đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc, cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nam Định, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

Thủ trưng các sở, ban, ngành của tnh;
Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố Nam Định

y ban nhân dân tnh nhận được văn bản số 462/STC-QLG ngày 8/4/2015 của S Tài chính; văn bản số 293/SXD-QLHĐXD ngày 27/4/2015 ca Sở Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc, công trình xây dựng, cây trng vật nuôi trên địa bàn tnh Nam Định theo Quyết định s 12/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 và Quyết định s 13/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 ca UBND tỉnh.

Về vấn đề trên, UBND tỉnh có ý kiến ch đạo như sau:

1. Theo kết quả điều tra khảo sát của các cơ quan có liên quan và căn cứ tình hình thực tế, hiện nay trên địa bàn tỉnh Nam Định giá trị tài sản, vật kiến trúc, công trình xây dựng, cây trồng vật nuôi không có nhiều biến động; Do đó, trong khi chờ ban hành các quyết định thay thế, các đơn vị tiếp tục vận dụng đơn giá theo Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 và Quyết định s 13/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh khi tiến hành công tác GPMB.

2. Giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính phối hợp vi các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố Nam Định thông báo cho các cơ quan tham gia Hội đồng GPMB biết để thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ;
- Các đng chí PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- CVP UBND tỉnh (gi Email);
- Website tỉnh; VPUBND tỉnh;
-
Lưu: Vp1, Vp5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Đức Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 254/UBND-VP5 năm 2015 thực hiện đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc, cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.463

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242