Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2461TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2461 TCT/TS
v/v: sách thu tiền sử dụng đất khi chuyển Mục đích sử dụng đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời công văn số 265/CT-THDT ngày 12/7/2005 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long hỏi về việc thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Tiết b, Khoản 4, Điều 36, Luật Đất đai năm 2003 thì khi chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối (loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng) sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất (loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng), người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất giữa loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng với loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng, trong đó: giá đất được tính theo giá đất do Nhà nước quy định tại thời điểm được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trên thực tế đất vườn là đất để trồng cây hàng năm hoặc cây lâu năm, đất ao là đất để nuôi trồng thủy sản (về bản chất thì đất vườn với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm là một và đất ao với đất nuôi trồng thủy sản là một) nên chính sách thu tiền sử dụng đất nêu trên được áp dụng cả đối với trường hợp khi người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở). Cụ thể là: khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang đất phi nông nghiệp thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất giữa đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) với đất vườn, ao (đất trồng cây hàng năm hoặc lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Vĩnh Long biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT(HC), TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số:2461TCT/TS về việc thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) do Bộ Tải chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.743

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!