Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2427/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2427/TCT-TS
v/v: thu tiền sử dụng đất trường hợp theo bản án

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2005

Kính gửi Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 6629/CT-THDT ngày 8/6/2005 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với nhà đất mà ông bà Phạm Ngọc Quang-Lê Thị Thu Hương mua từ việc thi hành án của Cơ quan thi hành án thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 50 của Luật đất đai năm 2003 thì: “Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo qui định của pháp luật”.

Đối với trường hợp đất (diện tích 3.036,3m2) của ông bà Phạm Ngọc Quang-Lê Thị Thu Phương mua đấu giá từ việc thi hành án của Cơ quan thi hành án thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm ngày 9/7/2004 (theo văn bản đấu giá tài sản số 66 lập ngày 9/7/2004 tại phòng công chứng nhà nước số 3 thành phố Hồ Chí Minh) đã được UBND quận 2, thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 25/3/2005. Vì vậy, đề nghị Cục thuế phối hợp với các cơ quan liên quan (Cơ quan thi hành án thành phố Hồ Chí Minh; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường) xác định đất (3.036,3m2) của ông bà Phạm Ngọc Quang-Lê Thị Thu Phương nếu thuộc diện qui định tại Điều 50 của Luật đất đai năm 2003 nêu trên và ông bà Phạm Ngọc Quang-Lê Thị Thu Phương đã trả đủ tiền mua quyền sử dụng đất (3.036,3m2) theo đúng giá đất trúng đấu giá tại văn bản đấu giá tài sản số 66 nêu trên cho Cơ quan thi hành án thành phố Hồ Chí Minh thì ông bà Phạm Ngọc Quang-Lê Thị Thu Phương không phải nộp tiền sử dụng đất nữa.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số:2427/TCT-TS về giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với nhà đất mà ông bà Phạm Ngọc Quang-Lê Thị Thu Hương mua từ việc thi hành án của Cơ quan thi hành án thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.609

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!