Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 24/BXD-QLN về việc giải đáp một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 24/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 11/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 24/BXD-QLN
V/v: Giải đáp một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực nhà ở

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Cần Thơ

Phúc công văn số 24/SXD-QLN ngày 08/01/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Cần Thơ đề nghị Bộ Xây dựng hỗ trợ và giải đáp một số vấn đề có liên quan đến lĩnh vực nhà ở; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng đã được quy định chi tiết tại Nghị định số16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 09/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006. Theo quy định, trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ một số trường hợp đặc biệt khác. Không chỉ công trình nhà ở, các công trình xây dựng khác cũng phải được cấp giấy phép trước khi khởi công.

Thông tư 05-BXD/ĐT ban hành ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng chỉ hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp đối với nhà ở. Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 có hướng dẫn về phân loại, phân cấp công trình nhà ở và các loại công trình xây dựng khác. Vì vậy, khi cấp giấy phép xây dựng căn cứ theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP để phân loại và phân cấp công trình xây dựng.

2. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất được quy định tại Mục 3.4. Chương IV Phần 1 về nội dung “Hướng dẫn một số nội dung về cấp và quản lý Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở” của Thông tư số 05/2006/TT-BXD: Về cấp (hạng) nhà ở: Ghi theo quy định tại Thông tư số 05/BXD-TT ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở.

3. Tại Khoản 2 Điều 40 của Luật Nhà ở quy định: Nhà ở riêng lẻ xây dựng liền kề trong các dự án phải đảm bảo diện tích xây dựng không thấp hơn 50m2 và có chiều ngang mặt tiền không nhỏ hơn 5m. Quy định này chỉ áp dụng riêng đối với nhà ở riêng lẻ xây dựng liền kề trong các dự án nhà ở thương mại, các nhà ở riêng lẻ khác không nằm trong các dự án nhà ở thương mại vẫn áp dụng theo Tiêu chuẩn thiết kế và Quy chuẩn xây dựng hiện hành.

Đề nghị Sở Xây dựng Cần Thơ căn cứ vào các nguyên tắc nêu trên để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng nhà ở theo đúng luật định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên ;
- Bộ trưởng (để b/c) ;
- Lưu VT ;
- Cục QLN (2b).

TL.BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 24/BXD-QLN về việc giải đáp một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.619
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255