Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2369/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 24/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2369/BXD-QLN
V/v đề nghị ban hành các quy định cụ thể về cơ chế, chính sách về đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Nhằm triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung và nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-CP, ngày 20/4/2009 của Chính phủ và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị nói riêng; Bộ Xây dựng đã ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn về quản lý dự án, áp dụng thiết kế, phương pháp xác định giá bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Mặt khác, ngày 23/6/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, các đối tượng thuộc diện thu nhập thấp cũng như các chủ đầu tư dự án tại một số địa phương còn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp. Nguyên nhân cơ bản là do nhiều địa phương chưa ban hành các quy định cụ thể theo thẩm quyền (về cơ chế khuyến khích, ưu đãi để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư; quy định cụ thể và công khai các tiêu chí xác định đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua; quy định về quản lý sử dụng, khai thác vận hành quỹ nhà ở sau đầu tư...).

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và để góp phần giải quyết những vấn đề bất cập của các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai các dự án nhà ở thu nhập thấp, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm tổ chức chỉ đạo thực hiện một số nội dung công việc cụ thể sau:

1. Khẩn trương ban hành theo thẩm quyền các quy định cụ thể về tiêu chí xét duyệt đối tượng (tiêu chí ưu tiên do UBND cấp tỉnh quy định nêu tại điểm 2 Điều 5 Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xây dựng; tiêu chí xác định đối tượng thuộc diện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư số 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng); điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị phù hợp với điều kiện của từng địa phương để triển khai áp dụng thống nhất trên phạm vi địa bàn.

2. Ban hành cụ thể các cơ chế ưu đãi đối với các chủ đầu tư dự án để khuyến khích, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, cũng như các quy chế quản lý sử dụng, khai thác vận hành dự án sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng.

Trên đây là một số kiến nghị của Bộ Xây dựng liên quan đến đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng, khai thác quỹ nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền triển khai, thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CP;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để B/C);
- Ngân hàng Phát triển Việt nam;
- Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- L­ưu: VP Bộ; VP Ban chỉ đạo TW về CS nhà ở & thị trường BĐS; QLN(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2369/BXD-QLN ngày 24/11/2010 đề nghị ban hành quy định cụ thể về cơ chế, chính sách về đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.630

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!