Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 2349/BTNMT-TCQLĐĐ 2019 chỉ số Đăng ký tài sản A7 và quản lý hành chính đất đai B3

Số hiệu: 2349/BTNMT-TCQLĐĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 22/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2349/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3)

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 15/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 01 năm 2019 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao cụ thể về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản1 (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai2 (B3) nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức xây dựng Kế hoạch cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai và Tài liệu hướng dẫn đánh giá, xếp hạng Chỉ số Đăng ký tài sản và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi đến các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Kế hoạch và tài liệu hướng dẫn thực hiện. Tài liệu bản điện tử được đăng tải trên Website của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai để hoàn thành tốt Kế hoạch cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai.

Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Quản lý đất đai), số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, email: vuchinhsachvaphapche@gdla.gov.vn để xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Bộ, ngành, cơ quan và các địa phương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa;
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, VP(TH), TCQLĐĐ.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 1 Xếp hạng Doing Business (World Bank)

2 Xếp hạng Global Competitiveness Index 4.0 (The World Economic Forum)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2349/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22/05/2019 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


737

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!