Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2311/TTg-KTN về cơ chế sử dụng đất quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2311/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2311/TTg-KTN
V/v cơ chế sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (công văn số 2117/BQP-TM ngày 17 tháng 8 năm 2011, số 2457/BQP-TC ngày 19 tháng 9 năm 2011), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 11706/BTC-QLCS ngày 31 tháng 8 năm 2011, số 14440/BTC-QLCS ngày 27 tháng 10 năm 2011), Xây dựng (công văn số 1595/BXD-QLN ngày 22 tháng 9 năm 2011),Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4042/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 01 tháng 11 năm 2011), Tư pháp (công văn số 4987/BTP-PLDSKT ngày 24 tháng 8 năm 2011) và của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 6195/UBND-TNMT ngày 27 tháng 7 năm 2011, số 8732/UBND-KT ngày 14 tháng 10 năm 2011) về cơ chế sử dụng đất quốc phòng và nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trong khi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lập quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh đến năm  2020 và kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh 5 năm (2011 - 2015) trình Chính phủ xét duyệt, cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thực hiện việc thu hồi đất quốc phòng, an ninh giao cho địa phương quản lý; thu hồi và giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung thực hiện việc lập quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh 5 năm (2011 - 2015) trình Chính phủ xét duyệt theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003.

3. Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ về quy định quản lý sử dụng tiền thu được từ bán, thanh lý tài sản nhà nước, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 106/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ, để triển khai thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TC, TNMT, XD, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
  Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, PL;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.85

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2311/TTg-KTN về cơ chế sử dụng đất quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.984

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13