Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2240/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 09/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2240/BXD-QLN
V/v bổ sung đối tượng hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1206/UBND-VX ngày 6/10/2010 của UBND tỉnh Lai Châu về việc đề nghị cho phép bổ sung đối tượng hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định 167/2008/QĐ-TTg). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với đề nghị hỗ trợ cho số hộ thuộc diện đối tượng nhưng còn bị bỏ sót:

Để đảm bảo tất cả các hộ nghèo thuộc diện đối tượng đều được hỗ trợ nhà ở theo quy định, đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo rà soát thật kỹ, bổ sung vào danh sách hỗ trợ nhà ở đối với số hộ này; đồng thời đưa ra khỏi danh sách đối với những hộ không đúng đối tượng quy định (nếu có). Trên cơ sở danh sách đã rà soát lại, Tỉnh chỉ đạo lập và phê duyệt đề án (điều chỉnh) hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg gửi Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với đề nghị hỗ trợ cho số hộ nghèo có nhà ở bị hư hỏng do thiên tai, hộ đã được hỗ trợ từ các chương trình khác nhưng đến nay nhà ở bị hư hỏng, siêu vẹo:

Theo quy định, các hộ nói trên không thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg. Vì vậy, đề nghị Tỉnh thực hiện hỗ trợ nhà ở cho số hộ này theo các chương trình, chính sách phù hợp khác hoặc tuỳ điều kiện cụ thể, Tỉnh sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động khác để thực hiện, trong đó vốn huy động từ quỹ “Ngày vì người nghèo” do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.

3. Đối với đề nghị hỗ trợ cho số hộ nghèo đang cư trú tại thị trấn:

 Ngày 29/10/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Theo quy định tại Quyết định này thì chỉ các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, đang cư trú tại các thôn, bản trực thuộc phường, thị trấn nhưng sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp mới thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg. Để triển khai hỗ trợ nhà ở cho số hộ thuộc đối tượng quy định tại Quyết định 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo bình xét, lập danh sách hỗ trợ theo quy định gửi Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đối với đề nghị bổ sung đối tượng hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của UBND tỉnh Lai Châu, đề nghị UBND Tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Sở Xây dựng Lai Châu;
- Lưu: VP, QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2240/BXD-QLN ngày 09/11/2010 bổ sung đối tượng hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.498

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!