Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2195/VPCP-NN năm 2017 xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức tập trung cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2195/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 10/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2195/VPCP-NN
V/v xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất khi cấp GCN quyền sử dụng đất theo hình thức tập trung cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Công văn số 5243/UBND-KT ngày 05 tháng 7 năm 2016) và báo cáo của Bộ Tài chính (Công văn số 271/BTC-QLCS ngày 09 tháng 01 năm 2017) về xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức tập trung cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Đk Lắk tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính nêu tại văn bản trên thực hiện việc xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức tập trung cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: TP, TC, TNMT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, PL, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, NN(3b).NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2195/VPCP-NN năm 2017 xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức tập trung cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


272
DMCA.com Protection Status