Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2194/BXD-QLN 2017 hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới khó khăn nhà ở

Số hiệu: 2194/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 15/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2194/BXD-QLN
V/v rà soát báo cáo số liệu hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới có khó khăn về nhà ở

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng nhận được ý kiến của các địa phương và cử tri cả nước đề nghị nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung đối tượng thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều được quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ nhưng có khó khăn về nhà ở theo quy định của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ vào diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định này.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định vấn đề này, Bộ Xây dựng đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, tổng hợp số liệu các hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới nhưng có khó khăn về nhà ở theo điều kiện quy định tại Quyết định 33/2015/QĐ-TTg (mẫu tổng hợp số liệu kèm theo) và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 01/11/2017.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực ven biển (gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang), đề nghị báo cáo số liệu theo cả Phụ lục sI và Phụ lục s II kèm theo công văn này.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- SXD các địa phương (để t/hiện);
- Lưu VT, Cục QLN.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

PHỤ LỤC SỐ I

(Kèm theo công văn số: 2194/BXD-QLN ngày 15/9/2017 của Bộ Xây dựng)

THỐNG KÊ SỐ HỘ NGHÈO THEO CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU MỚI NHƯNG CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở ĐANG CƯ TRÚ TẠI KHU VỰC NÔNG THÔN VÀ CƯ TRỨ TẠI CÁC THÔN, BẢN TRỰC THUỘC PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Tỉnh/ thành phố: …………………………………………….)

Đơn vị tính: hộ

TT

Đơn vị hành chính

Tổng số hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới nhưng có khó khăn về nhà ở

Phân loại theo thứ tự ưu tiên

Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật)....

Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số

Hộ gia đình đang sinh sống tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn (theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017)

Hộ gia đình đang sinh sống tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014

Hộ gia đình đang sinh sống tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008

Các hộ gia đình còn lại

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Huyện A

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyện B

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

TNG CNG

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

(3) = (4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)

Đối với các hộ thuộc diện nhiều đi tượng ưu tiên thì chọn đối tượng ưu tiên cao nhất.

 

Người lập biểu
(Họ tên, số điện thoại liên hệ)

UBND tỉnh/thành phố
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mọi thông tin liên hệ:
đ/c Phan Thành Chương,
s
điện thoại 0912.469.737,
email: phanthanhchuong
.
bxd@gmail.com

 

 

PHỤ LỤC SỐ II

(Kèm theo công văn số: 2194/BXD-QLN ngày 15/9/2017 của Bộ Xây dựng)

THỐNG KÊ SỐ HỘ NGHÈO THEO CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU MỚI NHƯNG CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở ĐANG CƯ TRÚ THUỘC KHU VỰC NÔNG THÔN VÀ TẠI CÁC THÔN, BẢN TRỰC THUỘC PHƯỜNG, THỊ TRẤN THƯỜNG XUYÊN BỊ BÃO, LỤT

(Tỉnh/ thành phố:………………….)

(Áp dụng thêm cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển)

Đơn vị tính: hộ

TT

Đơn vị hành chính

Tổng số hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới nhưng có khó khăn về nhà ở tại các khu vực thường xuyên bị bão, lụt

Phân loại theo thứ tự ưu tiên

Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật)....

Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số

Hộ gia đình đang sinh sống tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn (theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017)

Hộ gia đình đang sinh sống tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014

Hộ gia đình đang sinh sống tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008

Các hộ gia đình còn lại

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Huyện A

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyện B

 

 

 

 

 

 

 

...

…………………

 

 

 

 

 

 

 

...

…………………

 

 

 

 

 

 

 

 

TNG CNG

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

(3) = (4) + (5) + (6) + (7) + (8)+ (9)

Đối với các hộ thuộc diện nhiều đối tượng ưu tiên thì chọn đi tượng ưu tiên cao nhất,

Mức ngập lụt quy định tối thiểu là 1,5m được xác định tính từ nền nhà đến mực nước ngập lụt cao nhất tại vị trí xây dựng.

Khu vực bão, lụt thường xuyên là khu vực có tn sut bão, lụt ti thiu là 2 năm liên tiếp hoặc 3 năm bão, lụt không liên tiếp trong vòng 5 năm trở lại đây.

Mức ngập lụt và khu vực bão, lụt thường xuyên do cơ quan chuyên môn được UBND cấp tỉnh giao theo dõi xác định.

 

Người lập biểu
(Họ tên, sđiện thoại liên hệ)

UBND tỉnh/thành phố
(Ký tên, đóng du)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2194/BXD-QLN ngày 15/09/2017 về rà soát báo cáo số liệu hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới có khó khăn về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


675

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!