Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2175/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2175/TCT-TS
V/v: C/Sách thu tiền SDĐ.

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời Công văn số 2374/CT-THDT ngày 16/6/2005 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng hỏi về việc áp dụng giá đất trong việc tính các khoản thu liên quan đến đất sản xuất kinh doanh (giao đất, thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất); Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục I, II, III, phần B, Thông tư 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất (SDĐ) đã qui định rõ việc thu tiền SDĐ đối với các trường hợp giao đất vào mục đích sản xuất kinh doanh (giao đất có thời hạn); thu tiền SDĐ đối với đất khi chuyển mục đích SDĐ hoặc thu tiền SDĐ khi chuyển từ thuê đất sang giao đất cụ thể là:

- Thu tiền SDĐ trong trường hợp giao đất theo hình thức đấu giá hoặc đấu thầu quyền SDĐ, trong trường hợp được Nhà nước giao đất (có thời hạn và ổn định lâu dài).

- Thu tiền SDĐ khi chuyển mục đích SDĐ đối với tổ chức kinh tế khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được giao đất không thu tiền SDĐ sang giao đất có thu tiền SDĐ… chuyển mục đích SDĐ từ đất giao có thời hạn đất sản xuất kinh doanh sang đất ở.

- Thu tiền SDĐ khi chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền SDĐ đối với trường hợp thuê đất của nhà nước sang giao đất ổn định lâu dài, chuyển từ thuê đất sang giao đất có thời hạn có thu tiền SDĐ, trường hợp khi Nhà nước cho thuê đất mà phải bồi thường, hỗ trợ về đất.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng nghiên cứu kỹ Thông tư 117/2004/TT-BTC nêu trên và những văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003 để chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện đúng quy định pháp luật về thu tiền SDĐ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2175/TCT-TS ngày 08/07/2005 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng giá đất trong việc tính các khoản thu liên quan đến đất sản xuất kinh doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.364

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!