Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 21/BXD-QLN trả lời Công văn 1624/SXD-QLN&CS về xác định cấp, hạng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước khi thực hiện cho thuê nhà ở và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 21/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 30/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 21/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 1624/SXD-QLN&CS ngày 08/3/2010 của Sở XD thành phố HCM

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1624/SXD-QLN&CS ngày 08/3/2010 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn việc xác định cấp, hạng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước khi thực hiện cho thuê nhà ở và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Hiện nay, việc xác định cấp, hạng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để phục vụ cho công tác tính giá thuê nhà ở theo Quyết định 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05-BXD/ĐT ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng.

Đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu để triển khai thực hiện việc quản lý cho thuê, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 21/BXD-QLN trả lời Công văn 1624/SXD-QLN&CS về xác định cấp, hạng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước khi thực hiện cho thuê nhà ở và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.262
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162