Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2084TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2084TCT/TS
V/v: miễn giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1427 CT/THDT ngày 5/5/2005 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xin ý kiến chỉ đạo miễn nộp tiền thuê đất đối với đất xây dựng rạp chiếu phim, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 60 Luật đất đai năm 2003, về nguyên tắc, rạp Châu Thành thuộc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được miễn, giảm tiền thuê đất từ 1/7/2004.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; trong khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai năm 2003 về tiền thuê đất, đề nghị Cục Thuế xử lý việc nộp tiền thuê đất của Rạp Châu Thành như sau:

- 6 tháng đầu năm 2004, đơn vị vẫn phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 nêu trên.

- 6 tháng cuối năm 2004 và năm 2005 tạm thời thu 50% tiền thuê đất xác định theo công văn số 11406 TC/TCT ngày 6/10/2004 của Bộ Tài chính và công văn số 897 TCT/TS ngày 29/3/2005 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2084TCT/TS ngày 30/06/2005 về việc miễn giảm tiền thuê đất đối với đất xây dựng rạp chiếu phim, do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.633

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!