Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2039/STNMT-VPĐK năm 2015 thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai khi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

Số hiệu: 2039/STNMT-VPĐK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Vũ Minh Lượng
Ngày ban hành: 27/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
M
ÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2039/STNMT-VPĐK
“Về việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai khi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai”

Nam Định, ngày 27 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, thành phố Nam Định;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, TP Nam Định;
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, Văn phòng đăng ký thông tin nhà đất thành phố Nam Định

Ngày 06/7/2015 UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 1271/QĐ-UBND “về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường”, Quyết định số 1272/QĐ-UBND “về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện”.

Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Nam Định chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp theo quy định. Do đó chưa áp dụng quy định về bộ thủ tục hành chính để lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân khi thực hiện quyền của người sử dụng đất. Vì vậy, trách nhiệm thẩm định hồ sơ và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận vẫn thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai. Đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, Văn phòng đăng ký thông tin nhà đất thành phố Nam Định căn cứ vào thành phần hồ sơ của các nội dung công việc ban hành theo Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh để hướng dẫn người sử dụng đất lập hồ sơ nộp tại bộ phận một cửa của UBND huyện, thành phố.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, Văn phòng đăng ký thông tin nhà đất thành phố Nam Định chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc của Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 và trình UBND huyện, thành phố Nam Định ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, Văn phòng đăng ký thông tin nhà đất thành phố Nam Định nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
Vũ Minh Lượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2039/STNMT-VPĐK năm 2015 thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai khi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.995

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174