Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 200/UBND-TM năm 2007 đính chính Quyết định 03/2007/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

Số hiệu: 200/UBND-TM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Bùi Viết Bính
Ngày ban hành: 05/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/UBND-TM
V/v đính chính Quyết định số: 03/2007/QĐ-UBND ngày 25/1/2007 của UBND tỉnh

Điện Biên Phủ, ngày 05 tháng 3 năm 2007

 

Kính gửi:

- UBND thị xã Mường Lay
- UBND Thành phố Điện Biên Phủ
- UBND các huyện: Mường Chà, Tuần Giáo

 

Ngày 25/1/2007, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số: 03/2007/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Do sơ xuất trong quá trình rà soát văn bản nên trong Qui định khi áp dụng giá các loại đất và một số bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Mường Lay, Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Tuần Giáo, huyện Mường Chà có những sai sót. Nay UBND tỉnh đính chính lại như sau:

1. Bảng giá đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại đô thị của Thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay và huyện Mường Chà.

Nội dung đã qui định tại Quyết định số: 03/2007/QĐ-UBND ngày 25/1/2007 của UBND tỉnh Điện Biên

Nội dung đính chính lại

Số TT

Tên Đường phố

Bảng 1 - Giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ

Tại số thứ tự 42, trang 12

Tên đường phố (Đính chính lại)

Bảng 1 - Giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ

Tại số thứ tự 42, trang 12

1

Các đường có khổ rộng từ 5m đến dưới 7m (đường đất, đường cấp phối)

Các đường có khổ rộng từ 3m đến dưới 7m (đường đất, đường cấp phối)

Số TT

Tên đường phố

Bảng 4 - Giá các loại đất trên địa bàn thị xã Mường Lay

Tại số thứ tự 1, 2, mục II trang 27

Tên đường phố (Đính chính lại)

Bảng 4 - Giá các loại đất trên địa bàn thị xã Mường Lay

Tại số thứ tự 1, 2 mục II trang 27

1

Đoạn từ Công ty vật tư Nông nghiệp đến hết gia đình ông Ngoạn

Đoạn từ Công ty vật tư Nông nghiệp đến giáp gia đình ông Ngoạn

2

Đoạn từ giáp nhà ông Ngoạn đến gia đình ông Ngọc tổ 10 Phường Na Lay.

Đoạn từ nhà ông Ngoạn đến gia đình ông Ngọc tổ 10 Phường Na Lay

Số TT

Tên đường phố

Bảng 5 - Giá các loại đất trên địa bàn huyện Mường Chà

Tại số thứ tự 1, 2, 5, 9, 12 trang 29

Tên đường phố (Đính chính lại)

Bảng 5 - Giá các loại đất trên địa bàn huyện Mường Chà

Tại số thứ tự 1, 2, 5, 9, 12 trang 29

1

Đoạn đường từ nhà ông Khánh Như, Kim Tảng đến nhà ông Mai Triệu, Son Lô

Đoạn đường từ nhà ông Khánh Như, Kim Tảng đến Trạm điện, nhà ông Lù

2

Đoạn từ nhà ông Nhiêu Thúy, Ngụ Nhung đến nhà ông Mai Triệu, Son Lô

Đoạn đường từ nhà ông Nhiêu Thúy, Ngụ Nhung đến nhà ông Bảo Yến, taluy âm bên suối.

5

Từ nhà ông Tiến Oanh, Vương Lý đến trường Mầm non

Từ nhà ông Tiến Oanh, Vương Lý đến nhà ông Hằng Minh

9

Đoạn từ nhà ông Chơ đến nhà ông Oanh Hiền, Thu Hiền đến nhà ông Khơi Son (tường CA huyện)

Đoạn từ nhà ông Chơ đến nhà ông Tuyên Đãn, Tính Vương

12

Đoạn tiếp giáp chân kè tà ly âm, tổ dân phố số 1 đến chân kè tà ly âm, tổ dân phố số 1

Đoạn tiếp giáp chân kè tà ly âm, tổ dân phố số 1 đến hết Lâm trường đặc sản

2. Bảng giá nhóm đất nông nghiệp của Thành phố Điện Biên Phủ và huyện Tuần giáo.

Nội dung đã qui định tại Quyết định số: 03/2007/QĐ-UBND ngày 25 /1/2007 của UBND tỉnh Điện Biên

Nội dung đính chính lại

Số TT

Loại đất, hạng đất

Tại Bảng 1 - Mục II - Trang 13 - Bảng giá nhóm đất nông nghiệp của Thành phố Điện Biên Phủ

Loại đất, hạng đất (Đính chính lại)

Tại Bảng 1 - Mục II - Trang 13 - Bảng giá nhóm đất nông nghiệp của Thành phố Điện Biên Phủ

I

Đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng Thủy sản

Đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng Thủy sản

1

Hạng 1

Hạng 3

2

Hạng 2

Hạng 4

3

Hạng 3

Hạng 5

4

Hạng 4

Hạng 6

II

Đất trồng cây lâu năm

Đất trồng cây lâu năm

1

Hạng 1

Hạng 3

2

Hạng 2

Hạng 4

3

Hạng 3

Hạng 5

4

Hạng 4

Hạng 6

Số TT

Loại đất, hạng đất

Tại Bảng 1 - Mục II - Trang 24 - Bảng giá nhóm đất nông nghiệp của huyện Tuần Giáo

Loại đất, hạng đất (Đính chính lại)

Tại Bảng 1 - Mục II - Trang 24 - Bảng giá nhóm đất nông nghiệp của huyện Tuần Giáo

I

Đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản

Đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản

1

Hạng 1

Hạng 3

2

Hạng 2

Hạng 4

3

Hạng 3

Hạng 5

4

Hạng 4

Hạng 6

II

Đất trồng cây lâu năm

Đất trồng cây lâu năm

1

Hạng 1

Hạng 3

2

Hạng 2

Hạng 4

3

Hạng 3

Hạng 5

4

Hạng 4

Hạng 6

3. Tại "Mục 1 - phần V - Qui định khi áp dụng giá các loại đất" của Quyết định số: 03/2007/QĐ-UBND ngày 25/1/2007 có ghi: "1. Thời điểm áp dụng: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007". Nay đính chính lại là:

-"1. Thời điểm áp dụng: Có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Thời điểm áp dụng được tính từ ngày 01/1/2007".

UBND tỉnh Điện Biên thông báo để các ngành, UBND các huyện: Tuần Giáo; Mường Chà; UBND thị xã Mường Lay; UBND Thành phố Điện Biên Phủ và các đơn vị, cá nhân có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Viết Bính

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 200/UBND-TM năm 2007 đính chính Quyết định 03/2007/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.563
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66