Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1978/BXD-QLN 2017 thực hiện 63/NQ-CP hỗ trợ nhà ở cho người có công

Số hiệu: 1978/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 25/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1978/BXD-QLN
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 25/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người công với cách mạng theo Quyết định s 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Đ triển khai hiệu quả Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg giai đoạn 2 theo số liệu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thẩm tra đến ngày 31/5/2017, trong đó nêu rõ số lượng hộ cần hỗ trợ (tổng số hộ; số lượng xây mới, số lượng sửa chữa) và nhu cầu kinh phí tương ứng cần hỗ trợ trong năm 2017 và năm 2018; thực hiện việc hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 và các giải pháp cụ thể đảm bảo hoàn thành dứt điểm việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công trong 02 năm (2017-2018); đề xuất ứng vốn (nếu có).

Gửi Kế hoạch thực hiện về Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/9/2017 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Tùy điều kiện thực tế, quan tâm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương, đồng thời huy động, khuyến khích, kêu gọi sự tham gia đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng nhà ở cho người có công.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg tại địa phương, đảm bảo việc hỗ trợ công khai, minh bạch.

4. Triển khai thực hiện đúng các quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát và thanh, quyết toán vốn hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc đề nghị các địa phương có văn bản phản ánh, báo cáo để Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trình Đình Dũng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC; LĐTBXH (để p/hợp);
- SXD các tỉnh, TP trực thuộc TW (đ
t/hiện);
- Lưu: VT, QLN (2b);

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1978/BXD-QLN ngày 25/08/2017 về thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.244

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!