Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 196/BXD-KHCN về việc xác định dự án khu nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 196/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 14/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 196/BXD-KHCN
V/v: Xác định dự án khu nhà ở

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1169/KH&ĐT-TĐ ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc xác định dự án khu nhà ở, sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng (QCXDVN 01:2008) được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3/4/2008 chỉ đưa ra những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng. (QCXDVN 01:2008) không chi tiết các định nghĩa, khái niệm. Dự án khu nhà ở hay dự án phát triển nhà ở đã được quy định chi tiết trong các văn bản sau:

Luật Nhà ở của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, tại chương III - Phát triển nhà ở đã đưa ra các mục tiêu, yêu cầu, chính sách, hình thức, đối tượng cho các dự án phát triển nhà ở.

Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, tại chương II - Phát triển nhà ở đã quy định chi tiết các loại dự án phát triển nhà ở và các bước tiến hành.

Trên đây là ý kiến trả lời, đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội nghiên cứu để vận dụng.

 


 Nơi nhận:
 -Như trên
 -Lưu:VP, KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hoà

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 196/BXD-KHCN về việc xác định dự án khu nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.094
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236