Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1906/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ trong đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1906/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 19/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1906/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp GPXD tạm

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 649/UBND ngày 19/8/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi xin ý kiến về việc cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ trong đô thị. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Xây dựng thì việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch.

Theo giải trình của UBND thành phố Quảng Ngãi cho thấy: theo quy hoạch thì khu đất là phục vụ cho công trình công cộng nhưng chưa thực hiện theo quy hoạch, nên việc xây dựng nhà ở trên thửa đất này chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm.

Việc cấp giấy phép xây dựng tạm được hướng dẫn tại khoản 3 mục I Phần II Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng; theo đó, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể việc cấp giấy phép xây dựng tạm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với cảnh quan, kiến trúc và thời gian thực hiện quy hoạch của từng khu vực, địa điểm.

Với những căn cứ nêu trên, việc UBND thành phố Quảng Ngãi cấp giấy phép xây dựng tạm cho bà Huỳnh Thị Ngân là không trái với quy định của pháp luật về xây dựng. Tuy nhiên về quy mô và kiến trúc công trình có phù hợp hay không là phải căn cứ vào quy định của UBND tỉnh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên 
- Lưu VP,HĐXD, (NTH-04)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1906/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ trong đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.534
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77