Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 19/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 05/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 19/BXD-QLN
V/v trả lời CV số 25/SXD-NĐ ngày 16/01/2008 của SXD tỉnh Tiền Giang

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

Ngày 16/01/2008, Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang có Công văn số 25/SXD-NĐ hỏi về việc thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Về vấn đề nêu tại Công văn, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 của Quyết định 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ thì đối tượng là người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị tù đày được hỗ trợ cải thiện nhà ở (hỗ trợ 65% tiền sử dụng đất) khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc khi được Nhà nước giao đất làm nhà ở.

Trường hợp mà Sở Xây dựng Tiền Giang nêu tại Công văn số 25/SXD-NĐ thuộc đối tượng là người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị tù đày được Nhà nước cho mua nền nhà (thực chất là được giao đất làm nhà ở có thu tiền sử dụng đất) nếu chưa hoàn tất việc giao đất (chưa thực hiện xong các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước) thì được áp dụng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg để hưởng hỗ trợ tiền sử dụng đất theo mức đã quy định.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết việc hỗ trợ theo đúng quy định tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀNguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 19/BXD-QLN ngày 05/03/2008 về việc thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.714

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!