Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1753/BXD-TTr về việc thống kê số liệu về nhà đất do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1753/BXD-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 25/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1753/BXD-TTr
V/v thống kê số liệu về nhà đất

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2008

 

 

Kính gửi: UBND Tỉnh (thành phố):.............................................

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 273/TB-VPCP ngày 28/12/2007, ngày 9/4/2008 Bộ Xây dựng đã có công văn số 638/BXD-TTr đề nghị các địa phương báo cáo số liệu về nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng do thực hiện các chính sách nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1/7/1991. Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Xây dựng chưa nhận được báo cáo của Quí Uỷ ban.

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban Nhân dân Tỉnh báo cáo theo nội dung sau:

1/ Đánh giá tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại về nhà đất từ khi có Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

2/ Các vướng mắc trong quá trình vận dụng Nghị quyết 23/2003/QH11 của Quốc hội;  Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Nghị định số 127/2005/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 19/2005/TT-BXD ngày 1/12/2005 và Thông tư số 03/2007/TT-BXD ngày 22/5/2007 của Bộ Xây dựng?

3/ Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 qui định giải quyết đối với 5 trường hợp như vậy đã phù hợp chưa? Trong thực tế ở địa phương có những dạng khiếu nại gì liên quan đến nhà đất do Nhà nước quản lý trong quá trình thực hiện  chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1/7/1991 mà nay chưa có quy định để giải quyết?

4/ Cung cấp các số liệu thống kê:

Tổng số các vụ việc khiếu nại về nhà đất tính từ ngày 1/7/2004 (ngày Nghị quyết  23/2003/QH11 có hiệu lực) đến nay?

Trong đó làm rõ:

+ Có bao nhiêu trường hợp khiếu nại về nhà đất đã được giải quyết theo quy định của Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11?  

+ Đã ban hành bao nhiêu quyết định quản lý hoặc quyết định xác lập sở hữu Nhà nước đối với nhà đất sau khi Nghị quyết  23/2003/QH11 có hiệu lực. Đề nghị gửi kèm theo các quyết định này;

+ Có bao nhiêu đơn xin lại nhà mà chủ sở hữu thuộc diện xuất cảnh hợp pháp, trước khi đi đã uỷ quyền quản lý nhà cho người khác (được cơ quan Nhà  nước đồng ý) nhưng sau đó  Nhà  nước  đã quản lý nhà của họ?

+ Có bao nhiêu đơn xin lại nhà mà chủ sở hữu thuộc diện xuất cảnh hợp pháp nhưng đã về định cư tại Việt Nam (trong đó có bao nhiêu trường hợp về định cư trước ngày 1/7/2004)?

+ Có bao nhiêu đơn xin lại nhà mà chủ sở hữu xuất cảnh theo phương án II nhưng không xuất cảnh được?

+ Có bao nhiêu quyết định trả nhà do cơ quan có thẩm quyền ban hành từ trước ngày Nghị quyết  23/2003/QH11 có hiệu lực, nhưng đến nay chưa thực hiện được?

+ Có bao nhiêu đơn xin lại nhà (diện vắng chủ) mà chủ sở hữu tham gia hoạt động Cách mạng?

Các tài liệu xin gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/9/2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VP Bộ, TTr, hồ sơ. Ln.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1753/BXD-TTr về việc thống kê số liệu về nhà đất do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.302

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251