Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 168/BXD-QLN về vốn đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 168/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 28/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 168/BXD-QLN
V/v vốn ĐTXD nhà ở cho sinh viên các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 15/PCVB-VPCP ngày 05/01/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết đề nghị bố trí vốn cho dự án đầu tư xây dựng Ký túc xá sinh viên, Nhà ở giáo viên, và Nhà ăn tập thể thuộc dự án trường Cao đẳng nghề Gia Lai (nêu tại Tờ trình số 4154/TTr-UBND ngày 23/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai gửi Thủ tướng Chính phủ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, ngày 12/8/2009 Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 72/TTr-BXD đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009-2010, với tổng vốn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ năm 2009 là 3.500 tỷ đồng. Ngày 20/8/2009 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1308/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009. Trong đó, trước mắt tập trung bố trí vốn cho các địa phương trọng điểm, tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng và có nhu cầu lớn về chỗ ở của sinh viên (trên 10.000 sinh viên có nhu cầu về chỗ ở). Trong danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chưa có dự án nhà ở sinh viên của tỉnh Gia Lai vì theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và số liệu thống kê thì số lượng sinh viên có nhu cầu về chỗ ở trên địa bàn ít hơn tiêu chí nêu trên.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tổng hợp danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên bố trí vốn triển khai thực hiện trong năm 2010 và các năm tiếp theo đối với các địa phương còn lại chưa được bố trí vốn năm 2009 (trong đó có tỉnh Gia Lai) để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Theo quy định, việc triển khai đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên được ưu tiên thực hiện theo hướng tập trung, đáp ứng yêu cầu mỗi dự án có thể giải quyết chỗ ở cho sinh viên của một số trường hoặc cụm trường. Nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên từ ngân sách nhà nước không dành cho việc đầu tư xây dựng nhà ở cho giáo viên, nhà ăn tập thể (như nội dung kiến nghị của Tờ trình số 4154/TTr-UBND ngày 23/12/2009 của tỉnh). Trong đó, trái phiếu Chính phủ chỉ dành để chi cho công tác xây lắp công trình nhà ở sinh viên.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai bám sát nội dung Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; các Thông tư số 10/2009/TT- BXD ngày 15/6/2009, số 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009, số 14/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009, số 15/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009, số 17/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009; văn bản số 39/BXD-QLN ngày 07/01/2010 của Bộ Xây dựng, để chỉ đạo triển khai việc đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học trên địa bàn kịp thời, đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
VPCP (để b/c);
Lưu VT; QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 168/BXD-QLN về vốn đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.196
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112