Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 16576/BTC-QLCS sắp xếp lại xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà 2015

Số hiệu: 16576/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 09/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16576/BTC-QLCS
V/v sp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

 Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai, thực hiện của các Bộ, ngành, Tập đoàn kinh tế thuộc trung ương quản lý.

Để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; đồng thời, đảm bảo việc thực hiện phương án sắp xếp lại nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, Tập đoàn kinh tế thực hiện:

1. Khẩn trương rà soát toàn bộ các cơ sở nhà, đất của Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác (nếu có), báo cáo Bộ Tài chính để thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chỉ đạo các đơn vị đang sử dụng nhà, đất được giữ lại tiếp tục sử dụng lập hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ký Hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất chưa thực hiện thủ tục này theo quy định của pháp luật.

3. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Thành phố để hoàn tất việc di dời các hộ gia đình ra khỏi khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị; trường hợp Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty có cơ sở nhà, đất bán thì ưu tiên sử dụng số tiền thu được để thực hiện di dời; trên cơ sở đó, có văn bản báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo phương án đã được phê duyệt.

4. Chỉ đạo các đơn vị chấm dứt ngay việc cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

5. Chỉ đạo các đơn vị rà soát các cơ sở nhà, đất đã được Bộ Tài chính phê duyệt phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất chưa triển khai thực hiện được để xem xét, xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, pháp luật đất đai, pháp luật về đầu tư xây dựng và các pháp luật có liên quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị Quý cơ quan phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) để phối hợp xử lý theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND TP HCM;
- STC TP HCM;
- Lưu VT, QLCS (80).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 16576/BTC-QLCS ngày 09/11/2015 sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.885

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!