Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 158/BXD-QLN tổng kết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 158/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 28/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/BXD-QLN
V/v: Tổng kết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 17/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, trong đó giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo Dự án Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi (thuộc Chương trình chính thức của Quốc hội).

Để việc xây dựng Dự án Luật đạt chất lượng cao trình Quốc hội khóa XIII, Bộ Xây dựng đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tổng kết việc thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 tại địa phương và lập báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ Xây dựng (theo địa chỉ: số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 28/03/2013.

Báo cáo tổng kết thi hành gồm các nội dung sau:

1. Đánh giá tác động của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 từ khi Luật có hiệu lực thi hành (01/01/2007) đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương nói chung và sự phát triển của thị trường bất động sản nói riêng.

2. Những bất cập, vướng mắc khi triển khai áp dụng các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 trên thực tế.

3. Đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006.

(Mọi thông tin liên hệ: Đ/c Phạm Thị Thu Hà, số ĐT: 043 9741244/0915254517;

Email: tranthuhoaibxd@gmail.com)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 158/BXD-QLN tổng kết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.768

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53