Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1564/TTg-KTN năm 2016 về chấp thuận sử dụng quỹ đất nhà ở xã hội của Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng để bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1564/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 31/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1564/TTg-KTN
V/v chấp thuận sử dụng quỹ đất nhà ở xã hội của Dự án KĐT Xi măng Hải Phòng để bố trí tái định cư phục vụ GPMB.

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 

Kính gi: y ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Về đề nghị của y ban nhân dân thành phố Hải Phòng (văn bản số 815/UBND-QH ngày 06 tháng 6 năm 2016); ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2824/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15 tháng 7 năm 2016), Xây dựng (văn bản số 1420/BXD-QLN ngày 13 tháng 7 năm 2016) về việc chấp thuận sử dụng quỹ đất nhà ở xã hội của Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng để bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc bố trí quỹ đất làm nhà tái định cư tại khu vực nhà ở xã hội của dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng như đề nghị của y ban nhân dân thành phHải Phòng và ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.

2. y ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm chỉ đạo triển khai Dự án theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng nhà ở cho người tái định cư; đồng thời phải bố trí đủ quđất 20% nhà ở xã hội tại vị trí thuận lợi và phù hợp trên địa bàn của Thành phHải Phòng để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người dân./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: XD, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1564/TTg-KTN năm 2016 về chấp thuận sử dụng quỹ đất nhà ở xã hội của Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng để bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


468
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116