Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1538/TTg-KTN về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1538/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 28/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1538/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (các công văn: số 4270/UBND-CNXD ngày 8 tháng 7 năm 2009, số 4376/UBND.CNXD ngày 13 tháng 7 năm 2009, số 4416/UBND-CNXD ngày 14 tháng 7 năm 2009), ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (các công văn: số 2779/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 4 tháng 8 năm 2009, số 2812/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 6 tháng 8 năm 2009), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2446/BNN-KH ngày 14 tháng 8 năm 2009), về việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án: (1) Dự án xây dựng quần thể Nhà lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông và thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên; (2) Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị Xô Viết Nghệ Tĩnh tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên; (3) Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất sợi 5 vạn cọc/năm và hai nhà máy may tại huyện Nam Đàn như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại các công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định việc chuyển mục đích và sử dụng diện tích đất nêu trên bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng với quy định của pháp luật về đất đai; bổ sung diện tích nêu trên vào điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) trình Chính phủ xét duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TN&MT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1538/TTg-KTN ngày 28/08/2009 về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.235

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88