Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15/BXD-QLN về thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 15/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 26/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 15/BXD-QLN
V/v thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 172/SXD-QLN ngày 01/02/2010 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng đề nghị hướng dẫn trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt các dự án phát triển nhà ở thương mại. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các dự án phát triển nhà ở có đặc thù riêng so với các dự án đầu tư xây dựng công trình khác, vì trong đó có hai nội dung quan trọng thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Nhà nước là quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 và cơ chế đầu tư (bao gồm cơ chế sử dụng và nộp tiền sử dụng đất, cơ chế đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phương án đền bù giải phóng mặt bằng, cơ chế quản lý dự án sau đầu tư...). Tuy nhiên, nội dung quy định về trình tự, thủ tục triển khai dự án phát triển nhà ở thương mại đặc biệt là các dự án có nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở chưa rõ.

Do đó, để đảm bảo công tác quản lý nhà nước và hiệu quả của dự án phát triển nhà ở, các dự án phát triển nhà ở thương mại có nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước phải được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 và chấp thuận về cơ chế đầu tư, việc quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư. Bộ Xây dựng cũng đã nghiên cứu để có quy định cụ thể, chi tiết hơn về trình tự, thủ tục triển khai các dự án phát triển nhà ở trong nội dung sửa đổi Nghị định số 90/2006/NĐ-CP và đang trình Chính phủ thông qua.   

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng căn cứ các nội dung nêu trên tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố để triển khai các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15/BXD-QLN về thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.529
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251