Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 143/BXD-QLN về cách tính miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 143/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 26/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 143/BXD-QLN
V/v: cách tính miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng.

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Ngày 08/12/2009, Bộ Tài chính có công văn số 17181/BTC-QLCS chuyển công văn số 5062/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đến Bộ Xây dựng để xem xét, trả lời về cách tính miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng. Sau khi nghiên cứu nội dung công văn số 5062/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Về quy định hỗ trợ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng

Tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ có quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng khi được nhà nước giao đất ở hoặc khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ, không quy định về việc hỗ trợ cho người có công với cách mạng khi nhà nước thực hiện thu hồi đất và giao đất tái định cư. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản số 2108/BXD-QLN ngày 20/10/2008 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (là cơ quan có thẩm quyền trong hướng dẫn kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất) nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn địa phương nhằm đảm bảo quyền lợi cho những người có công với cách mạng.

2. Về cách tính miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng khi được giao đất ở hoặc mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP

Hiện nay, việc tính miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng khi được nhà nước giao đất ở hoặc khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP thực hiện theo quy định tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg và Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ; theo đó mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính trong định mức đất ở do UBND cấp tỉnh quy định và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp, không thực hiện cách tính miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Thông tư số 05/1999/TT-BXD ngày 26/7/1999 của Bộ Xây dựng.

Đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng khi được giao đất ở hoặc khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 143/BXD-QLN về cách tính miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.212
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56