Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1388/TTG-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1388/TTG-CN

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2005 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC BÁN NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH 61/CP CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 05/7/1994

Kính gửi

- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (Tờ trình số 06/TTr-UB ngày 17 tháng 2 năm 2005), Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Tờ trình số 07/TT-UB ngày 12 tháng 4 năm 2005), Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 1651/UB-ĐT ngày 21 tháng 3 năm 2005), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (Công văn số 297/QXD-QLN ngày 09 tháng 3 năm 2005); Tài chính (Công văn số 1168/TC-QLCL ngày 27 tháng 01 năm 2005, số 4696/TC-QLCS ngày 07 tháng 4 năm 2005, số 6227/TC-QLCS ngày 24 tháng 5 năm 2005); Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1411/BTNMT-ĐĐ ngày 25 tháng 4 năm 2005) về việc thực hiện công tác bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Cho phép Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện được bán cho người đang ở thuê khi bán được áp dụng bản giá do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành và các chế độ theo quy định trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 và thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2006 là ngày kết thúc việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ.

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước không được bán hoặc người ở thuê không mua sẽ được cải tạo, xây dựng lại và áp dụng giá mới theo quy định của Chính phủ./.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1388/TTG-CN ngày 16/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.484

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!